Wil Jansen

Even voorstellen;

Ik, Wil Jansen, geboren en getogen in het West-Brabantse land, ben, na allerlei omzwervingen, met mijn familie neergestreken in Wijchen in Gelderland. Een groot aantal jaren heb ik, als leidinggevende, ervaring opgedaan in internationaal opererende bedrijven, in de vakgebieden:
  • service & service management
  • fabrikage & fabrikage voorbereiding
  • logistiek
  • ICT
  • program & project management
  • personeel & organisatie
  • algemeen management
Dit zowel op Nederlandse bodem als daarbuiten.

Deze ervaringen hebben mij het inzicht gegeven dat productiebedrijven in de maakindustrie, alleen in West Europa kunnen overleven als de totale integrale bedrijfsvoering in orde is. Er is inzicht, doorzettingvermogen en vertrouwen voor nodig om dit te bereiken. Senioriteit op alle gebied.

Daarnaast kunnen managers, op alle niveaus, een eenzaam bestaan leiden en regelmatig de behoefte hebben met een “onafhankelijk” iemand te spiegelen. In onze maatschappij wordt deze persoon “coach” genoemd. Hierbij moet de coach begrip hebben voor de situaties en problemen die in een leidinggevende positie voorkomen. Hij moet in staat zijn om vanuit zijn persoonlijke ervaring, onzekerheden bespreekbaar en hanteerbaar te maken, om deze vervolgens weg te nemen.

Tot slot kan de behoefte bestaan om bepaalde zaken tijdelijk uit handen te geven om veranderingen of voorbereidingen daarop, door iemand met ervaring te laten uitvoeren.

Een pragmatische en doelgerichte aanpak middels persoonlijke coaching en advisering zorgt ervoor dat de keuze van de oplossing door de manager zelf wordt bepaald. Mijn persoonlijke ervaringen en bedrijfsprocesinzichten staan hierbij volledig ten dienst aan de betreffende organisatie en zijn manager(s).

“MCeA helpt U de samenhang en oplossing zien”