Metaalbewerkingsbedrijf Nedschroef Helmond (2de periode)

Eerder genoemd groot productiebedrijf in het zuiden van het land heeft mij verzocht om een interne reorganisatie (de oprichting van OPERATIONS) intensief te begeleiden en hierbij zowel de Operations Manager als het management team te ondersteunen. Na korte tijd is de interne situatie veranderd en ben ik ingezet als Interim Operations manager met als opdracht de veranderingsprocessen in het kader van Lean Management en JIT verder te begeleiden, het leidinggevende kader direct aan te sturen en op zoek te gaan naar een nieuwe Operations Manager (gebruikmakend van een extern bureau).

Gedurende 2008 heeft binnen Nedschroef Helmond een grote omslag plaats gevonden. Wil heeft daarbij een centrale en sturende rol op zich genomen. Met name bij de ontwikkeling van het middenkader en het op gang brengen van de flow in het bedrijf. Tijdens dit proces heeft hij zich gemanifesteerd als een sterk analyserende “Lean Believer” en sturende “Team Building Coach”. Zijn kritische vragen hebben tot blijvend efficiëntere processen geleid en vormen de basis voor onze CVP-organisatie.
Ir. Gijs Lathouwers – Algemeen Directeur Nedschroef Helmond


“MCeA helpt U de samenhang en oplossing zien”