Metaalbewerkingsbedrijf Nedschroef Helmond

Bij een groot productiebedrijf in het zuiden van het land, zijn door een brand en door de stijgende klantenvraag grote problemen ontstaan bij de logistieke dienstverlening. De directeur heeft mij gevraagd om de logistieke manager intensief te ondersteunen om de zaak weer onder controle te krijgen. Naast begeleiding zijn ook een aantal operationele zaken tijdelijk uit handen genomen zodat ook de rust op management gebied is terug gekeerd.

“Om in moeilijke marktomstandigheden (zeer hoge vraag) en ten tijde van veel veranderingsprocessen op een professionele, pragmatische en zelfstandige manier een aantal managementtaken van het operationele management over te nemen, hebben wij Wil Jansen ingehuurd. Dit vanwege zijn senioriteit, ervaring en persoonlijkheid, die we in voorgesprekken hebben aangetroffen.

Deze taken, die zich met name in het inkoop- en (productie)logistieke traject bevonden, heeft hij in nauwe samenwerking met het operationele management en de key-functionarissen goed en snel opgepakt. Wil heeft de kwaliteiten om vanuit een scherpe analyse, realistische plannen te maken en de organisatie van de noodzaak te overtuigen. Hij heeft de daadkracht om deze plannen ook door te voeren, waarbij het respect voor de medewerkers in de organisatie niet wordt vergeten. Daarnaast heeft hij een deskundig advies gegeven over de algemene bedrijfsvoering idvv. een business model en een aantal zaken geïmplementeerd voor de logistieke organisatie. Wij hebben de afspraak gemaakt om met elkaar in contact te blijven over eventuele verdere samenwerking.”

Antoon Sonnemans – Logistiek & Inkoop manager“MCeA helpt U de samenhang en oplossing zien”