1nP

Zijn krantenartikel op 31 december 2005 heeft ons getriggerd om hem gedurende 2006 in te schakelen bij de explosieve groei binnen ons bedrijf. Zijn bedrijfsanalyse was gedegen, voorstellen tot verandering in structuur en overleg gefundeerd en doordacht en hij heeft als discussiepartner ons uitgedaagd om opnieuw over onze bedrijfstoekomst na te denken. Hij slaagt er in opmerkelijk korte tijd in om zich de essentie van een context eigen te maken en van daaruit de discussie over wat goed is en behouden moet blijven versus wat al dan niet dringend aan verbetering toe is, te voeren. In zijn spiegelen is Wil direct, confronterend maar tegelijkertijd met respect voor het individu. Ook in 2007 heeft Wil ons begeleid tijdens veranderprocessen. Hij blijkt over een grote diversiteit aan onderwerpen een gefundeerde mening en daaruit voortvloeiend advies te hebben. Zijn aanpak is echter altijd pragmatisch en met een doel voor ogen. Hij heeft zeker een paar stokpaardjes maar is daar niet verstokt in. Wij kijken terug op constructieve en creatieve trajecten.

Gerard van Kesteren, Voorzitter Raad van Bestuur“MCeA helpt U de samenhang en oplossing zien”