Het logo


Het logo van MCeA Management Coaching & Advisering is ontworpen door Priscilla Dikötter.

De dieperliggende betekenis van het logo is als volgt opgebouwd.

De zwarte bolletjes 1, 2, 3 en 4 zijn onderdelen van een organisatie en kunnen, in waarnemingsvorm en grootte, sterk variëren, Ze kunnen derhalve individuën zijn, maar ook organisatorische afdelingen, functionele afdelingen, ploegendiensten, business units, kernprestatie indicatoren of andere vormen van bedrijfssegmentering. Belangrijk is echter dat deze segmenten op een logische, structurele en slagvaardige manier in elkaars verlengde liggen, zodat de bedrijfsdoelstellingen worden nagestreefd.

De verticaal gebogen, lichtgedrukte streep 3' stelt de beweging voor die segmenten van een organisatie, bewust of onbewust, gewenst of ongewenst, gestuurd of ongestuurd, maken en die daardoor de haalbaarheid van de bedrijfsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen.

De grotere zwarte bol 5, de iris van het oog, vormt de directie, die zich op het scheidingsvlak bevindt tussen de buitenwereld (rechts van de gebogen zwarte dikgedrukte lijn 6) en de binnenwereld (aan de linkerkant). De directie wordt geacht "oog" te hebben voor de bewegingen binnen de eigen organisatie en ervoor te zorgen dat de verschillende segmenten op elkaar aan blijven sluiten.

De gebogen zwarte dikgedrukte lijn 6 is het scheidingsvlak tussen de buitenwereld en de binnenwereld van een onderneming, wordt door het lichtblauw gekleurde vlak doorsneden en voor de directie scherpgesteld.

Het laatste onderdeel van het oog, is het witte bolletje 5' binnen de directie, die via de horizontale lijn 7, verbonden wordt met blauwe bolletje 8. Dit symboliseert de dienst(en) van MCeA, die in nauwe samenwerking en vanuit de directie, het pad voor de toekomst (7) in gang zet om de doelstellingen van de onderneming (8) te bereiken.

“Alle ogen zijn op het doel gericht”